VBS KodeklubbValderøy Kodeklubb Opprettet 2018, Vi holder til på Valderøy Barneskule, utenfor Ålesund.Programmer

Kodeklubben bruker de følgende programmene. Scratch , Notepad++ og Code Pen