VBS KodeklubbValderøy Kodeklubb Opprettet 2018.NYHETER

Vi starter kodeklubben igjen 22. November.

Programmer

Kodeklubben vil bruke: Scratch , Notepad++ og Code Pen .Det er fint om elevene som har lyst til å kode husk å meld barnet ditt på tidlig for ein plass. Påmelding: Husk å sende barnets navn og klassetrinn!

Påmelding

Trykk her!